:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: โครงการรักปลอดภัย ป้องกันโรค ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บ้านน้ำโค้ง (ชุมชนห้วยขาม)

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ นายก อบต.สะเนียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรักปลอดภัย ป้องกันโรค ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บ้านน้ำโค้ง (ชุมชนห้วยขาม) ณ.หอประชุม ชุมชนห้วยขาม วิทยากรให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีทักษะการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเนียน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร