:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: นายก อบต.สะเนียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบ้านกลางพัฒนา  ณ.หอประชุม บ้านกลางพัฒนา

17 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ นายก อบต.สะเนียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบ้านกลางพัฒนา  ณ.หอประชุม บ้านกลางพัฒนา วิทยากรให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏจราจร สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเนียน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร