:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้งหมดจำนวน 13ราย

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่9-11สิงหาคม 2566 นำโดยนายสว่าง เปรมประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนพร้อมด้วยนางสุจินดา ปินทิ๊พย์ รองปลัดอบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง3แห่ง ผู้นำชุมชน และอสม. ได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่มอบให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้งหมดจำนวน 13ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร