:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: อบรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลสะเนียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ได้จัด "อบรมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลสะเนียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดยนายสว่าง  เปรมประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ณ แหล่งเรียนรู้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4 บ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร