:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ฝึกอบรมการทำสเปรย์หอมสมุนไพรไล่ยุงและให้ความรู้เรื่องการน้อมนำเศรษรฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ปั๋นสุขอบต.สะเนียน   ฝึกอบรมการทำสเปรย์หอมสมุนไพรไล่ยุงและให้ความรู้เรื่องการน้อมนำเศรษรฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร