:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความดีด้วย 5 ส. ณ วัดสุรธาดาราม

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศธเนียน ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนบ้านสะเนียน/บ้านเหนือวัด ทำกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความดีด้วย 5 ส. ณ วัดสุรธาดาราม ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร