:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลี่ขอขอบคุณ คณะทำงานมูลนิธิปิยะศักดิ์   จ.น่าน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลี่

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลี่ขอขอบคุณ คณะทำงานมูลนิธิปิยะศักดิ์   จ.น่าน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลี่ โดยทำความสะอาด วาดรูปบนผนังรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมพื้นที่ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร