:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายแบบแกนดินซีเมนต์ “ฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเก็บกักน้ำ

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ 14 กันยายน 2566 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยฯ/ส.อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร/พนักงาน อบต.สะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายแบบแกนดินซีเมนต์ “ฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเก็บกักน้ำ นวัตกรรมพลิกโฉมการเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรสำหรับประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ ณ ลำห้วยคึ ระหว่างบ้านน้ำโค้ง-บ้านกาใส ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร