:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1ธันวาคม65

1 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1ธันวาคม65
ประเภทของพนักงานจ้าง
1.1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2.พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ดูแลเด็ก
รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_206_31_14_557.pdf