:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5มกราคม66

5 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5มกราคม66

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_217_35_11_78.pdf