:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ผลการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปภาคความรู้(ภาคก.)และภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ(ภาคข.)ลงวันที่ 16มกราคม2566

16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เรื่อง

ผลการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปภาคความรู้(ภาคก.)และภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ(ภาคข.)ลงวันที่ 16มกราคม2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_222_7_14_892.pdf