:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ขอเชิญประชาชนตำบลสะเนียนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำโครงการปรับปรุงหนองน้ำสะเนียนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอเชิญประชาชนตำบลสะเนียนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำโครงการปรับปรุงหนองน้ำสะเนียนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sanien205@hotmail.com
2.ทางเว็บไซต์ www.sanienlocal.go.th/webboard/7
3.ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
4.ทางโทรศัพท์ 054-059557
5.ทางโทรสาร 054-719532
หรือผ่านทางคิวอาร์โค๊ด/https://forms.gle/GkxWvdhrixtAo54YA
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_264_7_10_644.pdf