:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ขายโดยวิธีขายทอดตลาด

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_268_45_41_429.pdf