:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสภาพสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

7 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร